Τμήματα του άρθρου

    Σκοπεύουμε να επεκταθούμε;

    Η εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει μερίδιο αγοράς στην Κύπρο πριν επεκταθεί σε χώρες της περιφέρειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην προώθηση της εφαρμογής σε τρεις αγορές-στόχους - φοιτητές, ομογενείς και τουρίστες. Προβλέπουμε ότι μέχρι το τέλος του 2023 η εταιρεία θα αρχίσει να εισέρχεται σε νέες αναδυόμενες αγορές.


    Πέρα από το φράγμα του 2022
    Μόλις η εφαρμογή αναγνωριστεί σε τοπικό επίπεδο, στην Κύπρο, η εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει τις ακόλουθες αγορές: Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, τις μεγαλύτερες οικονομίες της νότιας Μεσογείου. Αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερή ζήτηση, καθώς οι χώρες αυτές βιώνουν οικονομική αστάθεια - οι επιχειρήσεις, περισσότερο από ποτέ, επιδιώκουν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, ενώ οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών λύσεων.

    στο Εισαγωγή στους Spindeals