Όροι & Προϋποθέσεις

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ, ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ.

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (η "Συμφωνία") για το SpinDeals (μαζί με τυχόν ενημερώσεις, η "Εφαρμογή") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ του χρήστη ("Εσείς" ή "Σας") και της εφαρμογής SpinDeals. Με την πρόσβαση, τη λήψη, την αντιγραφή ή την άλλη χρήση της Εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία, την έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, μην έχετε πρόσβαση, μην κατεβάζετε, μην αντιγράφετε και μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Η εφαρμογή SpinDeals App δεν θα σας χορηγήσει και δεν θα σας χορηγήσει πρόσβαση στην Εφαρμογή, εκτός εάν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

1) ΟΡΙΣΜΟΙ

"Συμφωνία" σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου και άλλα έγγραφα που σας παρέχονται από τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά.

"Εμείς", "us" και "το μας" είναι αναφορές στο SPINDEALSAPP.COM.

"Χρήστης", "Εσείς" και "σας" σημαίνει το πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά για να λάβει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία από εμάς. Ως χρήστης νοείται η εταιρεία, ο συνεταιρισμός, ο ατομικός επιχειρηματίας, το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο ή η ένωση που λαμβάνει υπηρεσίες από την παρούσα ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά.

" Ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά" σημαίνει και περιλαμβάνει spindealsapp.com και κάθε διάδοχο ιστότοπο και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της.

Κόμματα: Συλλογικά, τα μέρη της παρούσας συμφωνίας (Εμείς και Εσείς) θα αναφέρονται ως Μέρη.

2) ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΉ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ, ΟΙ "ΌΡΟΙ"), ΚΑΘΏΣ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΈΝΔΙΚΑ ΜΈΣΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΟΙ ΌΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:

 • ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΉ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ.
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΜΑΣ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΚΑΙ
 • ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΊΤΕ ΑΞΙΏΣΕΙΣ Ή ΝΑ ΖΗΤΆΤΕ ΑΝΑΚΟΎΦΙΣΗ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΜΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ) ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΟΜΑΔΙΚΉ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ.

Η ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΉ ΣΑΣ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου μας, τότε παρακαλούμε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή (βλ. "Αλλαγές στους παρόντες Όρους" παρακάτω.) Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών μετά την ανάρτηση των ενημερώσεων των παρόντων Όρων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ενημερωμένους Όρους. ΟΙ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SPINDEALS APP.

Συνέπειες της μη συμμόρφωσης

Η μη συμμόρφωσή σας με τους Όρους μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας ή/και της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες και μπορεί να σας επιβάλει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

3) ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ, ΚΟΥΠΌΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΈΣ

 • Κουπόνια και προσφορές. Η εφαρμογή SpinDeals App μπορεί κατά καιρούς να παρέχει εκπτώσεις και προσφορές (οι "προσφορές") προς χρήση. Οι προσφορές αλλάζουν κάθε μέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της ημέρας, και λήγουν όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή SpinDeals App.
 • SpinDeals App Ανταμοιβές. Η εφαρμογή SpinDeals App μπορεί κατά καιρούς να προσφέρει ένα ή περισσότερα προγράμματα ανταμοιβών ή πιστότητας. Η SpinDeals App διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις Προσφορές και τις Ανταμοιβές ή να αλλάξει τους όρους που διέπουν τις Προσφορές και τις Ανταμοιβές, τους κανονισμούς ή τα οφέλη της συμμετοχής, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και αν οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν το ποσό των Προσφορών και των Ανταμοιβών που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Η SpinDeals App μπορεί επίσης να αποσύρει, να περιορίσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το ποσό των Προσφορών και Ανταμοιβών που απαιτούνται για την εξαργύρωση άλλων παροχών ή να αλλάξει τον αριθμό ή τον τύπο των προσφερόμενων Προσφορών και Ανταμοιβών. Η SpinDeals App θα έχει την τελική απόφαση σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές σχετικά με τις Προσφορές και τις Ανταμοιβές. Η SpinDeals App διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Λογαριασμό ενός Χρήστη και να ακυρώσει συσσωρευμένες Προσφορές και Ανταμοιβές, εάν η SpinDeals App πιστεύει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι ο Χρήστης κάνει κατάχρηση του προγράμματος Προσφορών/Ανταμοιβών ή ότι παραποιεί ψευδώς οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται στην SpinDeals App. Σε περίπτωση που η SpinDeals App προσφέρει Ανταμοιβές από οποιονδήποτε συνεργάτη,, Η SpinDeals App δεν θα είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή ή την απόσυρση οποιουδήποτε συνεργάτη από το πρόγραμμα Προσφορών/Επιβραβεύσεων. Προσφορές/ Ανταμοιβές από δύο διαφορετικούς λογαριασμούς δεν μπορούν να συνδυαστούν. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Προσφορών/Παραλαβών.

 • Εξαγορά. Για να εξαργυρώσει και να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή προσφορές, ο Χρήστης πρέπει να παρουσιάσει το κινητό τηλέφωνο με το οποίο χορηγήθηκε η προσφορά στους εκπροσώπους του σχετικού συνεργάτη και, εάν του ζητηθεί, να δώσει στον εκπρόσωπο του συνεργάτη τον σχετικό κωδικό εξαργύρωσης που αναγράφεται στην προσφορά. Πρέπει να είναι παρών. Ο Χρήστης, μαζί με το κινητό του τηλέφωνο, πρέπει να είναι παρών στο σχετικό κατάστημα για να χρησιμοποιήσει μια προσφορά για το συγκεκριμένο κατάστημα. Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΙ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΗΣ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΏΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ. Μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον Χρήστη μέσω email, καθώς και να τερματίσουμε τον Λογαριασμό του Χρήστη, μετά από μια αναφορά "λανθασμένης χρήσης" ότι ο Χρήστης δεν ήταν παρών για να εξαργυρώσει μια προσφορά, ανεξάρτητα από το αν αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Εάν λάβετε κατά λάθος ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναφορά ψευδούς χρήσης, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] να το αμφισβητήσει.

 • Διάρκεια των προσφορών. Οι προσφορές της εφαρμογής SpinDeals App ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων, όπως υποδεικνύεται στην εφαρμογή SpinDeals App και ενδέχεται να τροποποιηθούν με ή χωρίς προειδοποίηση κατά την αποκλειστική κρίση της SpinDeals App και των συνεργατών της.

 • Διανομή προσφορών. Η εφαρμογή SpinDeals App χρησιμοποιεί μια λειτουργία περιστροφής για την τυχαία ανάθεση συγκεκριμένων προσφορών στους χρήστες. Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας, κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μόνο μία ή περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσει μια προσφορά ανά ημέρα για κάθε κατάστημα. Η SpinDeals App, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο τυχαίας ανάθεσης Προσφορών στους Χρήστες. Οι Προσφορές αλλάζουν συνεχώς και η SpinDeals App δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ποσότητα/τον αριθμό των Προσφορών που μπορεί να λάβει ο Χρήστης. Η SpinDeals App διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί διαφορετικές Προσφορές σε διαφορετικούς Χρήστες ανά πάσα στιγμή.

 • Άλλες προσφορές. Οι προσφορές δεν συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή συμφωνία του Καταστήματος.Πρόσθετοι όροι. Πρόσθετοι όροι ενδέχεται να ισχύουν για κάθε συγκεκριμένη προσφορά ή/και κατάστημα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους κουπονιού πριν από τη χρήση.

 • Μεταπώληση. Η μεταπώληση ή η απόπειρα μεταπώλησης των προσφορών απαγορεύεται και αποτελεί λόγο, μεταξύ άλλων, ακύρωσης της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες. Οι προσφορές δεν έχουν χρηματική αξία

4) ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών από εσάς. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεκμηρίωση, δεδομένα ή πληροφορίες που έχουμε αναπτύξει, καθώς και άλλο υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση του Ιστότοπου και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών ("Τα Υλικά μας"). Με την επιφύλαξη της παρούσας Συμφωνίας, σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης του Υλικού μας αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά και των Υπηρεσιών. Τα Υλικά μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και η παρούσα άδεια χρήσης λήγει με την παύση της χρήσης της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών ή με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

5) ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΧΡΉΣΤΗ

Ευθύνη για το περιεχόμενο. 

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή για κινητά σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο, να αναρτάτε σχόλια, σχόλια κ.λπ., αλλά είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτάτε. Δηλώνετε ότι έχετε την απαιτούμενη άδεια για τη χρήση του περιεχομένου.

Όταν αναρτάτε περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά, παρακαλούμε να μην αναρτάτε περιεχόμενο που:

 • περιέχει κακότροπες, βλάσφημες, υβριστικές, ρατσιστικές ή μισαλλόδοξες εκφράσεις ή εκφράσεις, κείμενα, φωτογραφίες ή εικονογραφήσεις που είναι πορνογραφικές ή κακόγουστες, εμπρηστικές επιθέσεις προσωπικής, φυλετικής ή θρησκευτικής φύσης.
 • είναι δυσφημιστικό, απειλητικό, υποτιμητικό, χυδαία εμπρηστικό, ψευδές, παραπλανητικό, δόλιο, ανακριβές, άδικο, περιέχει υπερβολές ή ανυπόστατους ισχυρισμούς.
 • κάνει διακρίσεις για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας ή αναφέρεται στα θέματα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται από το νόμο.
 • παραβιάζει ή ενθαρρύνει αθέμιτα την παραβίαση οποιουδήποτε δημοτικού, πολιτειακού, ομοσπονδιακού ή διεθνούς νόμου, κανόνα, κανονισμού ή διάταξης.
 • χρησιμοποιεί ή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει λογαριασμό, κωδικό πρόσβασης, υπηρεσία ή σύστημα άλλου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους Όρους χρήσης ανεβάζει ή μεταδίδει ιούς ή άλλα επιβλαβή, διαταρακτικού ή καταστροφικού χαρακτήρα αρχεία.
 • στέλνει επανειλημμένα μηνύματα σχετικά με άλλον χρήστη και/ή κάνει υποτιμητικά ή προσβλητικά σχόλια για άλλο άτομο ή επαναλαμβάνει προηγούμενη ανάρτηση του ίδιου μηνύματος με πολλαπλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θέματα.
 • Οποιοδήποτε υποβαλλόμενο περιεχόμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα, θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Συμφωνείτε ότι η Ιστοσελίδα και η εφαρμογή για κινητά και όλες οι Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς αποτελούν ιδιοκτησία της SpinDeals App, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ("Η Πνευματική μας Ιδιοκτησία"). Συμφωνείτε ότι μας ανήκουν όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί της Πνευματικής μας Ιδιοκτησίας και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Πνευματική μας Ιδιοκτησία για οποιονδήποτε παράνομο ή παραβατικό σκοπό. Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε ή διανέμετε την ΠΕ μας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ή μέσω της καταχώρισης νέων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων υπηρεσιών ή Uniform Resource Locators (URL), χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

 • Για να καταστήσουμε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά και τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς, με το παρόν μας παραχωρείτε μια δωρεάν, μη αποκλειστική, παγκόσμια άδεια αντιγραφής, προβολής, χρήσης, μετάδοσης, μετάδοσης και παραγωγής παράγωγων έργων οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύετε, μεταφορτώνετε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά ("Το Περιεχόμενό σας"). Δεν διεκδικούμε περαιτέρω δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας.
 • Εάν θεωρείτε ότι κάποιο από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχει παραβιαστεί ή έχει παραβιαστεί με άλλο τρόπο από την ανάρτηση πληροφοριών ή μέσων από κάποιον άλλο χρήστη μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας.

7) ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε εμάς. Όταν το κάνετε αυτό, θα επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλος όρος, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας αυτών των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες αναγνώρισης θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά και τις Υπηρεσίες. Δεν πρέπει να μοιράζεστε τις εν λόγω πληροφορίες αναγνώρισης με οποιονδήποτε τρίτο, και εάν ανακαλύψετε ότι οι πληροφορίες αναγνώρισής σας έχουν παραβιαστεί, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως εγγράφως. Μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρκεί. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των πληροφοριών αναγνώρισής σας, καθώς και για την ενημέρωσή μας σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αναγνώρισής σας. Η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών ή η χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών για την προώθηση απάτης ή παράνομης δραστηριότητας αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας.

8) ΑΠΟΔΕΚΤΉ ΧΡΉΣΗ

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά ή τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά, τις Υπηρεσίες ή τη γενική επιχείρηση της spindealsapp.com.

 • Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά ή τις Υπηρεσίες:
 • Να παρενοχλείτε, να κακοποιείτε ή να απειλείτε άλλους ή να παραβιάζετε με άλλο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Να μεταφορτώσετε ή να διαδώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιούς υπολογιστών ή άλλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει την ιδιοκτησία κάποιου άλλου.
 • Να διαπράξει οποιαδήποτε απάτη.
 • Να συμμετάσχετε ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράνομο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, κληρώσεων ή πυραμίδων.
 • Δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε άσεμνου ή δυσφημιστικού υλικού.
 • Δημοσίευση ή διανομή υλικού που υποκινεί τη βία, το μίσος ή τις διακρίσεις έναντι οποιασδήποτε ομάδας.
 • Να συλλέγει παράνομα πληροφορίες για άλλους.

9) ΑΝΆΛΗΨΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Ο Ιστότοπος, η εφαρμογή για κινητά και οι Υπηρεσίες παρέχονται μόνο για σκοπούς επικοινωνίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά δεν προορίζονται για νομικές, ιατρικές ή οικονομικές συμβουλές και δεν έχει δημιουργηθεί καμία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και εμάς. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιεσδήποτε συμβουλές ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά.

10) ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΉ & ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. α) Αναστρέφετε ή επιχειρείτε να αναστρέψετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιονδήποτε κώδικα ή λογισμικό από ή στην Ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά ή τις Υπηρεσίες.
 2. β) Να παραβιάζετε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών μέσω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταστρατήγησης της κρυπτογράφησης ή άλλων εργαλείων ασφαλείας, εξόρυξης δεδομένων ή παρεμβολής σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή, χρήστη ή δίκτυο.

11) ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε εμάς και τις θυγατρικές μας (κατά περίπτωση) και να μας απαλλάξετε από τυχόν νομικές αξιώσεις και απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να σχετίζονται με τη χρήση ή την κακή χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών, την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή τη συμπεριφορά ή τις ενέργειές σας. Συμφωνείτε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε τους νομικούς της συμβούλους και ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στην υπεράσπισή τους, εφόσον το επιθυμούμε.

12) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (Α) δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται από εμάς ή από τρίτους και (Β) δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται από εμάς ή από τρίτους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την κρίση, την προσοχή και την κοινή λογική σας κατά την αξιολόγηση οποιωνδήποτε μελλοντικών μεθόδων ή προσφορών και οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται από εμάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Περαιτέρω, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες, έμμεσες επακόλουθες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί ένας χρήστης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα spindealsapp.com και την εφαρμογή για κινητά, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή πληροφοριών ή οποιουδήποτε είδους οικονομικής ή φυσικής απώλειας ή ζημίας.

Σε καμία περίπτωση η SpinDeals App, ούτε ο Ιδιοκτήτης της, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της, δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τυχαία ή παραδειγματική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απώλειας εσόδων, αριθμών, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από (i) τη χρήση ή την πρόσβαση ή την αποτυχία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας, (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην Υπηρεσία, (iii) οποιουδήποτε περιεχομένου που αποκτήθηκε από την Υπηρεσία, και (iv) παράνομης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των μεταδόσεων ή του περιεχομένου σας, είτε βασίζεται είτε όχι σε εγγύηση, συμφωνία, εγχώριο λάθος (συμπεριλαμβανομένης της απροσεξίας) ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη έννοια, είτε έχουμε ή όχι επίγνωση της πιθανότητας τέτοιας ζημίας, και ακόμη και αν μια θεραπεία που προβλέπεται στο παρόν έχει προκύψει να έχει μάταιο τον σημαντικό σκοπό της.

13) ΠΟΛΙΤΙΚΗ SPAM

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας για παράνομες δραστηριότητες spam, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικών πληροφοριών από άλλους ή της αποστολής μαζικών εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14) ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ & ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ

Μπορούμε, κατά καιρούς και ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή να αναθεωρήσουμε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι όλες οι τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας έχουν πλήρη ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά και ότι οι τροποποιήσεις ή οι παραλλαγές θα αντικαταστήσουν κάθε προηγούμενη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν οι προηγούμενες εκδόσεις αναφέρονται ρητά ή ενσωματώνονται στην τελευταία τροποποίηση ή παραλλαγή της παρούσας Συμφωνίας.

15) ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με οποιαδήποτε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες ή συνεννοήσεις, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά.

16) ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά για να εκτελέσουμε υπηρεσίες συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης σε προγραμματισμένη ή μη βάση. Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά μπορεί να επηρεαστεί από απρόβλεπτες ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, για οποιονδήποτε λόγο, αλλά ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται λόγω αυτών των διακοπών λειτουργίας.

17) ΘΗΤΕΊΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΉ

Μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία μαζί σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτία. Διατηρούμε ειδικά το δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τρίτων, της μη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή άλλες νομικές υποχρεώσεις ή/και της δημοσίευσης ή διανομής παράνομου υλικού. Εάν έχετε εγγραφεί για λογαριασμό σε εμάς, μπορείτε επίσης να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας και ζητώντας την καταγγελία. Κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, οποιεσδήποτε διατάξεις που αναμένεται να επιβιώσουν της καταγγελίας λόγω της φύσης τους θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

18) ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ

Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας, της εφαρμογής για κινητά και των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και ότι οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς παρέχονται "ως έχουν". Με το παρόν αποποιούμαστε ρητά κάθε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος και η εφαρμογή για κινητά ή οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας ή ότι ο Ιστότοπος και η εφαρμογή για κινητά ή οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα ή ασφαλείς. Δεν δίνουμε επίσης καμία εγγύηση ως προς την αξιοπιστία ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά ή που λαμβάνονται μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε εσάς, μέσω του συστήματος του υπολογιστή σας ή λόγω απώλειας των δεδομένων σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε τέτοια ζημία ή απώλεια.

19) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημίες που μπορεί να σας προκύψουν λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά ή των Υπηρεσιών, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η παρούσα ενότητα ισχύει για οποιεσδήποτε αξιώσεις σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών ή εσόδων, των επακόλουθων ή τιμωρητικών ζημιών, της αμέλειας, της αντικειμενικής ευθύνης, της απάτης ή των αδικοπραξιών κάθε είδους.

20) ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ, ΤΌΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ & ΕΠΙΛΟΓΉ ΔΙΚΑΊΟΥ: Οι όροι του παρόντος διέπονται και ερμηνεύονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
 2. ΑΝΑΘΕΣΗ: Η παρούσα Συμφωνία ή τα δικαιώματα που χορηγούνται βάσει αυτής, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, να πωληθούν, να μισθωθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο εν όλω ή εν μέρει από εσάς. Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία ή τα δικαιώματα που χορηγούνται βάσει αυτής εκχωρηθούν, πωληθούν, εκμισθωθούν ή μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εμάς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της spindealsapp.com θα δεσμεύει και θα επιφέρει αποτελέσματα σε τυχόν εκδοχείς, διαχειριστές, διαδόχους και εκτελεστές.
 3. SEVERABILITY: Εάν οποιοδήποτε μέρος ή υπομέρος της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο ή αρμόδιο διαιτητή, τα υπόλοιπα μέρη και υπομέρη θα εφαρμοστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε μια τέτοια κατάσταση, το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει πλήρως.
 4. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Εάν δεν εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, αυτό δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική επιβολή της εν λόγω διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος ή υπομέρος της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο μέρος ή υπομέρος.
 5. ΕΠΙΚΕΦΑΛΊΔΕΣ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΕΥΚΟΛΊΑΣ: Οι επικεφαλίδες των τμημάτων και των υποτμημάτων της παρούσας συμφωνίας είναι μόνο για λόγους διευκόλυνσης και οργάνωσης. Οι επικεφαλίδες δεν επηρεάζουν την έννοια των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.
 6. ΚΑΜΊΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ, ΣΎΜΠΡΑΞΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ: Καμία αντιπροσωπεία, σύμπραξη ή κοινοπραξία δεν έχει δημιουργηθεί μεταξύ των μερών λόγω της παρούσας συμφωνίας. Κανένα από τα Μέρη δεν έχει την εξουσία να δεσμεύει το άλλο Μέρος έναντι τρίτων.
 7. ΔΥΝΑΜΗ MAJEURE: Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης που οφείλεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνιών, πράξεων των πολιτικών αρχών, πράξεων των στρατιωτικών αρχών, ταραχών, εμπάργκο, πράξεων της φύσης και φυσικών καταστροφών, καθώς και άλλων πράξεων που μπορεί να οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, π.χ. COVID-19!
 8. ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιτρέπονται και στα δύο μέρη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά ή στείλτε μας email [email protected]

Εφαρμογή SpinDeals

Κυπριακή Δημοκρατία

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 7 Οκτωβρίου 2021

Πολιτική απορρήτου

Γνωρίζουμε ότι σε αυτή την ψηφιακή εποχή, το απόρρητό σας είναι σημαντικό. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές που σας προσφέρουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας. Σας καλωσορίζουμε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς, καθώς και για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Επιπλέον, η πολιτική απορρήτου μας καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται να είναι προσωπικά για εσάς.

 • Θα επανεξετάζουμε, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε αυτές τις πολιτικές από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες και την τεχνολογία. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά για νέες ενημερώσεις ή αλλαγές. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας από εσάς αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εμείς είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας. Χειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα για λογαριασμό των πελατών μας
 • Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να μη μας δώσετε "διακριτικά" Προσωπικά Δεδομένα, ωστόσο να θυμάστε ότι χωρίς αυτά, πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε το πλήρες εύρος των υπηρεσιών μας ή την καλύτερη εμπειρία πελάτη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
 • Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική απορρήτου") περιγράφει πώς Εφαρμογή SpinDeals. θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί και θα διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο spindealsapp.com. Θα εξηγεί επίσης τα νόμιμα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.
 • Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και την εφαρμογή ή τις υπηρεσίες της SpinDeals App για κινητά, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους μας (μαζί αναφέρονται στο παρόν ως "Συμφωνία"). Η Συμφωνία διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας spindealsapp.com. Η SpinDeals App θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί και θα διατηρεί πληροφορίες σύμφωνα με τη Συμφωνία.
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων που ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας.
 • Σύνδεσμος προς την πολιτική απορρήτου των παρόχων υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή.
  Apple Store.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε πλήρως την παρούσα Πολιτική για να είστε πλήρως ενημερωμένοι.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά;

Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας ή την αγορά Υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το όνομα, το email σας, τα στοιχεία αποστολής, τα στοιχεία πληρωμής ή άλλες λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν στην εμπειρία σας.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω πλατφόρμας τρίτου μέρους, συλλέγουμε οποιαδήποτε δεδομένα παρέχετε άμεσα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Δεδομένα λογαριασμού: Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες (όπως οι πληρωμένες ή μη πληρωμένες υπηρεσίες), πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη. Όταν δημιουργείτε ή ενημερώνετε το λογαριασμό σας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα που παρέχετε, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και την ημερομηνία γέννησής σας, και σας εκχωρούμε έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ("Δεδομένα λογαριασμού").
 • Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν συγκεκριμένα, όπως το όνομα, το όνομα χρήστη ή δημογραφικές πληροφορίες όπως η ηλικία, το φύλο ή η γενέτειρά σας. Συναινείτε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες παρέχοντάς τες εθελοντικά στον ιστότοπό μας ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας. Η απόφασή σας να αποκαλύψετε αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως εθελοντική. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, αλλά η άρνησή σας μπορεί να σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη από τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα.
 • Δεδομένα προφίλ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παρέχετε πληροφορίες προφίλ, όπως μια φωτογραφία, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα του προφίλ σας θα είναι δημόσια ορατά από άλλους.
 • Οικονομικά στοιχεία: Τα οικονομικά δεδομένα σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής σας, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή της τραπεζικής μεταφοράς. Συλλέγουμε οικονομικά δεδομένα για να σας επιτρέψουμε να αγοράσετε, ή υπηρεσίες από τον ιστότοπό μας και τυχόν σχετικές εφαρμογές για κινητά. Αποθηκεύουμε περιορισμένα οικονομικά δεδομένα. Τα περισσότερα οικονομικά δεδομένα μεταφέρονται στον επεξεργαστή πληρωμών μας, Stripe και Google Pay, και θα πρέπει να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου αυτών των επεξεργαστών για να διαπιστώσετε πώς χρησιμοποιούν, αποκαλύπτουν και προστατεύουν τα οικονομικά σας δεδομένα. 
  • Η πολιτική απορρήτου της Stripe μπορεί να είναι βρέθηκε εδώ https://stripe.com/gb/privacy
 • Στοιχεία επικοινωνίας. Ένας Εξουσιοδοτημένος χρήστης πρέπει να παρέχει ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά τη δημιουργία λογαριασμού στις Υπηρεσίες.

Δεδομένα σχετικά με τους λογαριασμούς σας σε άλλες υπηρεσίες: 

 • Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδικτυακών λογαριασμών σας, εάν αυτοί συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Spindealsapp.com. Εάν συνδεθείτε μέσω του Facebook ή άλλης πλατφόρμας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους, ζητάμε την άδειά σας για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άλλο λογαριασμό. Για παράδειγμα, ανάλογα με την πλατφόρμα ή την υπηρεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, την εικόνα προφίλ, τον αριθμό ταυτότητας λογαριασμού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, την τοποθεσία, τη φυσική τοποθεσία των συσκευών πρόσβασης, το φύλο, τα γενέθλια και τη λίστα φίλων ή επαφών.
 • Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης: Ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές, όπως Facebook, και Google, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, το όνομα χρήστη του κοινωνικού σας δικτύου, την τοποθεσία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ηλικία, το φύλο, τη φωτογραφία προφίλ και οποιαδήποτε άλλη δημόσια πληροφορία. Εάν δεν θέλετε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, μεταβείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου.
 • Δεδομένα κινητών συσκευών: Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μέσω κινητής συσκευής ή εφαρμογής, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού της συσκευής, του μοντέλου και του κατασκευαστή, καθώς και πληροφορίες τοποθεσίας.
 • Οι εν λόγω πλατφόρμες και υπηρεσίες μας παρέχουν πληροφορίες μέσω των API τους. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις πληροφορίες που εσείς (μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας) ή η πλατφόρμα ή η υπηρεσία αποφασίζουν να μας δώσουν.

Δεδομένα σχετικά με τους λογαριασμούς σας σε άλλες υπηρεσίες: 

 • Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδικτυακών λογαριασμών σας, εάν αυτοί συνδέονται με τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή SpinDeals App. Εάν συνδεθείτε μέσω του Facebook ή άλλης πλατφόρμας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους, ζητάμε την άδειά σας για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άλλο λογαριασμό. Για παράδειγμα, ανάλογα με την πλατφόρμα ή την υπηρεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, την εικόνα προφίλ, τον αριθμό ταυτότητας λογαριασμού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, την τοποθεσία, τη φυσική τοποθεσία των συσκευών πρόσβασης, το φύλο, τα γενέθλια και τη λίστα φίλων ή επαφών.
 • Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης: Ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές, όπως Facebook και Google, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, το όνομα χρήστη του κοινωνικού σας δικτύου, την τοποθεσία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ηλικία, το φύλο, τη φωτογραφία προφίλ και οποιαδήποτε άλλη δημόσια πληροφορία. Εάν δεν θέλετε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, μεταβείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου.
 • Δεδομένα κινητών συσκευών: Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μέσω κινητής συσκευής ή εφαρμογής, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού της συσκευής, του μοντέλου και του κατασκευαστή, καθώς και πληροφορίες τοποθεσίας.
 • Οι εν λόγω πλατφόρμες και υπηρεσίες μας παρέχουν πληροφορίες μέσω των API τους. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις πληροφορίες που εσείς (μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας) ή η πλατφόρμα ή η υπηρεσία αποφασίζουν να μας δώσουν.
 • Εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή αγοράζετε υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους ή κάνετε κλικ σε συνδέσμους τρίτου μέρους, η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων σας θα υπόκειται επίσης στις πολιτικές απορρήτου και άλλες συμφωνίες του εν λόγω τρίτου μέρους.

Πότε αποκτούμε πληροφορίες;

Λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας, απαντάτε σε έναν έλεγχο, μας δίνετε αντιδράσεις στην Εφαρμογή μας ή εισάγετε πληροφορίες στην Εφαρμογή μας. Ακολουθούν τα παραδείγματα:

 • Για να εγγραφείτε στον ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά για να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες ή για να βρείτε μια προσφορά.
 • Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην Εφαρμογή (π.χ. το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας)
 • Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας μέσω των online υπηρεσιών μας (π.χ. το όνομα, το email και τα στοιχεία πληρωμής σας) 
 • Για να ασχοληθούμε με τη σχέση μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσής σας σχετικά με αλλαγές στους όρους μας ή στη ρύθμιση ασφαλείας. Να σας ζητήσουμε να αφήσετε έναν ελεγκτή για να κάνετε μια επισκόπηση. 
 • Για να διαχειριστούμε και να διασφαλίσουμε την επιχείρησή μας και αυτόν τον ιστότοπο (υπολογίζοντας τη διερεύνηση, την εξέταση πληροφοριών, τις δοκιμές, τη συντήρηση του πλαισίου, την υποστήριξη, την ανακοίνωση και τη διευκόλυνση των πληροφοριών).
 • Για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες αυτοματοποιημένες αλληλογραφίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 • Για να σας κάνουμε προτάσεις και υποδείξεις σχετικά με εφαρμογές ή υπηρεσίες που μπορεί να έχουν σημασία για εσάς.

Αυτόματα συλλεγόμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή των εργαλείων μας,

Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται αυτόματα με την επίσκεψη μέσω της δικής σας διαμόρφωσης ή χειροκίνητα από κάθε εργαλείο στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά.

 • Όταν επισκέπτεστε, συνδέεστε ή χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, ενδέχεται να συλλέγουμε, να καταγράφουμε ή να δημιουργούμε συγκεκριμένα εξειδικευμένα δεδομένα για εσάς. Το κάνουμε αυτό είτε αυτόνομα είτε με τη βοήθεια τρίτων παρόχων υπηρεσιών συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης "cookies" και άλλες ακόλουθες καινοτομίες. 

 

 • Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δεδομένα διαθεσιμότητας, εξειδικευμένα δεδομένα και δεδομένα χρήσης που συλλέγονται, Τοποθεσίες IP και γενικές περιοχές, δεδομένα gadget (όπως είδος, πλαίσιο εργασίας, αναγνωριστικό κινητού τηλεφώνου, μορφή προγράμματος, ρυθμίσεις περιοχής και γλώσσας, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία, χρόνος επίσκεψης, παραπέμποντος ιστότοπου, εφαρμογών ή υπηρεσίας, χρησιμοποιούμενης μηχανής αναζήτησης), ημερομηνία και ώρα χρήσης, τα και pixels που εισάγονται ή χρησιμοποιούνται στο εν λόγω gadget και η καταγεγραμμένη κίνηση (συναντήσεις, κλικ και περαιτέρω συνεργασία) των Επισκεπτών και των Χρηστών σχετικά με την Υπηρεσία μας. για σκοπούς που περιλαμβάνουν εξέταση, υπηρεσίες, εργασίες και έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας των επιχειρήσεων, καθώς και σκοπούς τήρησης αρχείων.

Αυτό γίνεται για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιθεώρηση ασφαλείας από τη διοίκηση του ιστότοπου και της εφαρμογής για κινητά και από τρίτους.

Πώς χειριζόμαστε τα κοινωνικά σήματα; 

Εν συντομία: Ναι, εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. 

Οι Ιστοσελίδες μας σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων (όπως οι συνδέσεις σας στο Facebook ή στο Google). Σε περίπτωση που επιλέξετε να το κάνετε αυτό, θα λάβουμε ορισμένες πληροφορίες προφίλ για εσάς από τον πάροχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες προφίλ που λαμβάνουμε μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε πάροχο κοινωνικών μέσων, αλλά συχνά περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λίστα φίλων, την εικόνα προφίλ, καθώς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή που με άλλο τρόπο σας γνωστοποιούνται στις Ιστοσελίδες. Σημειώστε ότι δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών από τον τρίτο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου τους για να κατανοήσετε πώς συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους.

Χρησιμοποιούμε τους χάρτες Google;

 Εν συντομία: Ναι, χρησιμοποιούμε το Google Maps για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ενδέχεται να συλλέξουμε προσωρινά την τοποθεσία σας για να σας δείξουμε κοντινά καταστήματα/εστιατόρια και άλλα μέρη που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτός ο ιστότοπος, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή η εφαρμογή Facebook χρησιμοποιεί APIs Google Maps. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης των Google Maps APIs εδώ. Για να κατανοήσετε καλύτερα την πολιτική απορρήτου της Google, ανατρέξτε σε αυτό σύνδεσμος. 

Με τη χρήση της εφαρμογής μας Maps API, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους χρήσης της Google. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας των API των Χαρτών Google, συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μπορούν να αναγνωριστούν προσωπικά (όπως ονόματα χρηστών) και πληροφοριών που δεν μπορούν να αναγνωριστούν προσωπικά (όπως η τοποθεσία). Θα συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: Συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να λάβουμε ή να αποθηκεύσουμε την τοποθεσία σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία σε συνδυασμό με δεδομένα από άλλους παρόχους δεδομένων. 

Τα API των Χαρτών που χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση και την πρόσβαση σε cookies και άλλες πληροφορίες στις συσκευές σας. Εάν είστε χρήστης που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας Πολιτική συγκατάθεσης χρηστών της ΕΕ.

Μην παρακολουθείτε

Επί του παρόντος, διάφορα προγράμματα περιήγησης - όπως ο Internet Explorer, ο Firefox και ο Safari - προσφέρουν μια επιλογή "do not track" ή "DNT" που βασίζεται σε μια τεχνολογία γνωστή ως επικεφαλίδα DNT, η οποία στέλνει ένα σήμα στους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης σχετικά με τη ρύθμιση προτίμησης DNT του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Η SpinDeals App δεν δεσμεύεται επί του παρόντος να ανταποκρίνεται στα σήματα DNT των φυλλομετρητών σε σχέση με τις τοποθεσίες Web της Εταιρείας, εν μέρει, επειδή δεν έχει υιοθετηθεί κανένα κοινό βιομηχανικό πρότυπο για το DNT από ομάδες του κλάδου, εταιρείες τεχνολογίας ή ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου κανενός σταθερού προτύπου ερμηνείας της πρόθεσης του χρήστη. Η SpinDeals App λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ουσιαστική επιλογή και θα καταβάλει προσπάθειες για να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την τεχνολογία του προγράμματος περιήγησης DNT και την εφαρμογή ενός προτύπου.

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που αποκτούμε από εσάς όταν εγγράφεστε, κάνετε μια αγορά, απαντάτε σε μια εξέταση ή αλληλογραφία προώθησης, επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες άλλες λειτουργίες του ιστότοπου με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Δημιουργήστε το λογαριασμό σας και
 • Να σας παραδώσουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, και
 • να αλληλογραφεί μαζί σας- και
 • Βοηθά την επιβολή του νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο- και
 • Αποτροπή δόλιων δραστηριοτήτων στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας για κινητά και
 • Αναλύουμε τις τάσεις για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, την εφαρμογή για κινητά και τις προσφορές μας.
 • Για την εκπλήρωση ή την ικανοποίηση του λόγου για τον οποίο δώσατε τις πληροφορίες (π.χ. για να σας βοηθήσουμε να παρέχετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας).
 • Για να εξατομικεύσουμε και να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις προσφορές μας.
 • Για την παροχή ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών των υπηρεσιών στον ιστότοπο.
 • Για μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες.
 • Για να δημιουργήσετε, να διατηρήσετε, να προσαρμόσετε και να ασφαλίσετε τον λογαριασμό σας μαζί μας.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη, να επικοινωνούμε μαζί σας και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετώπισης των ανησυχιών σας και της παρακολούθησης και βελτίωσης των απαντήσεών μας.
 • Για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας και την παροχή περιεχομένου και υπηρεσιών σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας.
 • Για να βοηθήσουμε στη διατήρηση της ασφάλειας, της προστασίας και της ακεραιότητας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, των βάσεων δεδομένων και άλλων τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων και της επιχείρησής μας.
 • Για δοκιμές, έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και βελτίωσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.
 • Για να ανταποκριθείτε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, απάτης και κατάχρησης.
 • Όπου πρέπει να παίξουμε τη συμφωνία που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας
 • Για να βοηθήσετε τον ιστότοπό μας που θα είναι έτοιμος να σας εξυπηρετήσει καλύτερα.
 • Για να μας επιτρέψετε να σας δώσουμε διοίκηση για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις βοήθειας του πελάτη σας.
 • Για την προμήθεια κατατάξεων και ελέγχων στοιχείων
 • Να στέλνετε μηνύματα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τακτικά, σε σχέση με τις διοικήσεις ή τα στοιχεία σας και διαφορετικά στοιχεία.
 • Για να ενημερωθείτε μετά από αλληλογραφία (ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά αιτήματα)
 • Να σας παρέχουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία και τις υπηρεσίες που ζητάτε από τον ιστότοπο.

Πότε μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες

Αφού συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως περιγράφεται παραπάνω, ενδέχεται να τα μοιραστούμε με τρίτους για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η φιλοξενία δεδομένων, η ανάλυση, η επεξεργασία πληρωμών και η ροή περιεχομένου. Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα περιήγησης που περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, σελίδες παραπομπής και κινήσεις των χρηστών καθώς περιηγούνται στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά. Άλλα τρίτα μέρη μας βοηθούν στις προσπάθειες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής και ανάλυσης των προσπαθειών μάρκετινγκ, μετρώντας αν οι παραλήπτες έχουν ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχουν κάνει κλικ σε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσα σε αυτό.

Όταν μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους, απαιτούμε από τους εν λόγω τρίτους να προστατεύουν τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση και να περιορίζουν τη χρήση των πληροφοριών στην εκτέλεση των υπηρεσιών που μας παρέχουν. Για παράδειγμα, όταν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με φορείς επεξεργασίας πληρωμών ή παρουσιαστές διαδικτυακών σεμιναρίων, η χρήση τους περιορίζεται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Χρησιμοποιούμε "cookies";

Ναι. Τα cookies είναι μικρά έγγραφα που ανταλλάσσει ένας ιστότοπος ή ο πάροχός του στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (εάν το επιτρέπετε), τα οποία επιτρέπουν στα συστήματα του ιστότοπου ή του παρόχου υπηρεσιών να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο και να καταγράφουν και να θυμούνται ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουμε να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα πράγματα στο λογισμικό του καλαθιού αγορών σας. Επίσης, χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις σας με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα δραστηριότητα του ιστότοπου, γεγονός που μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη συνομιλία στον ιστότοπο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία και εργαλεία στον ιστότοπο στο άμεσο μέλλον.

Χρησιμοποιούμε cookies για:

  • Κατανοούμε και αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις του χρήστη για μελλοντικές προβολές ή επισκέψεις στον ιστότοπό μας.
  • Παρακολουθήστε τις διαφημίσεις.
  • Συγκέντρωση συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τις συνδέσεις του ιστότοπου για την παροχή καλύτερων δραστηριοτήτων και εργαλείων του ιστότοπου στο άμεσο μέλλον.
  • Χρησιμοποιούμε επίσης διαφημίσεις τρίτων στο SpinDeals App για να υποστηρίξουμε τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από αυτούς τους διαφημιζόμενους ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως cookies και web beacons όταν διαφημίζονται στον ιστότοπό μας, τα οποία θα στείλουν επίσης σε αυτούς τους διαφημιζόμενους (όπως η Google μέσω του προγράμματος Google AdSense) πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, ο ISP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν έχετε εγκατεστημένο το Flash. Αυτό χρησιμοποιείται γενικά για σκοπούς γεωγραφικής στόχευσης (Εξυπηρέτηση διαφημίσεων online κρατήσεων σε ταξιδιώτες) ή για την προβολή ορισμένων διαφημίσεων με βάση συγκεκριμένους ιστότοπους που επισκέπτεστε (όπως η προβολή διαφημίσεων μάρκετινγκ σε κάποιον που επισκέπτεται συχνά ιστότοπους μάρκετινγκ ή ιστολόγια).
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων που παρακολουθούν αυτά τα στοιχεία για λογαριασμό μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο προσωπικός σας υπολογιστής κάθε φορά που σας κατευθύνεται ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε προσεκτικά όλα τα cookies. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι λίγο διαφορετικό, ελέγξτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τα cookies σας.

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, πολλές από τις λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Δεν θα επηρεάσει την εμπειρία του χρήστη, η οποία δημιουργεί καλύτερη εμπειρία του ιστότοπού σας και μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Facebook Pixel

_fpb,datr,dpr,fr,wd

Συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου spindealsapp.com και της εφαρμογής για κινητά. Πρόκειται για cookies τρίτων μερών. Ενώ η χρήση του Facebook από το spindealsapp.com προκαλεί τη χρήση αυτών των cookies, το ίδιο το spindealsapp.com δεν ελέγχει τα δεδομένα μέσα στα ίδια τα cookies. Τα ονόματα των cookies που παρατίθενται παρέχονται ως παραδείγματα. spindealsapp.com δεν ελέγχει άμεσα τα ονόματα των σχετικών cookies και τα πραγματικά ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να:

 1. Καθορισμός της αποτελεσματικότητας ορισμένων εκστρατειών μάρκετινγκ
 2. Συλλογή πρόσθετων ανώνυμων στατιστικών στοιχείων (βλ. παρακάτω)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Tracking Pixel του Facebook εδώ

Γενική χρήση 

 • Κατανόηση των επιθυμιών του πελάτη για μελλοντικές προοπτικές ή επισκέψεις στον ιστότοπό μας. 
 • Συλλέγετε και συγκεντρώνετε συνολικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου, τις πηγές τους, π.χ. (Gadgets, χώρα, συνεδρίες σελίδων) και τις ενώσεις του ιστότοπου για να παρέχετε καλύτερες ασκήσεις και συσκευές του ιστότοπου σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
 • Έχετε την επιλογή να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies για τον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά και σε οποιοδήποτε σημείο έχει συντονιστεί ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να εξαλείψετε σκόπιμα όλα τα cookies. Μπορείτε να το παίξετε αυτό μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, εάν χρησιμοποιείτε το chrome, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του chrome και να επιλέξετε τον τομέα και να αλλάξετε τη ρύθμιση των cookies στην επιθυμία σας. 
 • Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την εμπειρία του ιστότοπού σας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Δεν θα επηρεάσει την εμπειρία του πελάτη που παράγει την εμπειρία του ιστότοπού σας καλύτερα και μπορεί στην πραγματικότητα να μην λειτουργεί κατάλληλα.

Coppa (δράση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο)

Όσον αφορά τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, ο νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο (COPPA) θέτει τους γονείς προ των ευθυνών τους. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια των καταναλωτών, επιβάλλει την οδηγία COPPA, η οποία διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι πάροχοι ιστότοπων και διαδικτυακών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες Κάντε κλικ εδώ ή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule 

Παράρτημα GDPR-Επεξεργασία δεδομένων πελατών:

Δεδομένα πελατών" σημαίνει κάθε προσωπικό δεδομένο που επεξεργάζεται για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται ειδικότερα στην παρούσα ΣΔΠ.

Νόμοι περί προστασίας δεδομένων" σημαίνει όλους τους νόμους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των πληροφοριών που είναι κατάλληλοι για το χειρισμό των δεδομένων πελατών από τη συγκέντρωση στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι σχετικό, των νόμων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και των νόμων για την προστασία των δεδομένων εκτός ΕΕ.

ΓΚΠΔ-ΕΕ-νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων  

Δίκαιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ" σημαίνει όλους τους νόμους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων που είναι κατάλληλοι για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου (Ι) του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση των απλών ανθρώπων όσον αφορά την προετοιμασία ατομικών πληροφοριών και την ελεύθερη ανάπτυξη των πληροφοριών αυτών (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) ("ΓΚΠΔ"), (ii) την οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών- iii) τις ισχύουσες εθνικές εφαρμογές των στοιχείων i) και ii)- και iii) όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ("ΗΒ") κάθε ισχύουσα εθνική νομοθεσία που αντικαθιστά ή μετατρέπει στο εθνικό δίκαιο τον ΓΚΠΔ ή οποιοδήποτε άλλο νόμο σχετικά με τα δεδομένα και την ιδιωτική ζωή ως συνέπεια της αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

"Ευρώπη" σημαίνει, για τα κίνητρα πίσω από την παρούσα ΑΠΔ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και τα κράτη μέλη τους, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

"Νόμοι περί προστασίας δεδομένων εκτός ΕΕ": ο νόμος περί προστασίας του απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας ("CCPA"), ο καναδικός νόμος περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών εγγράφων ("PIPEDA") και ο γενικός νόμος περί προστασίας δεδομένων της Βραζιλίας ("LGPD"), ο ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 13.709/2018.

 • Ρόλοι των μερών: Εάν η νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων ή η LGPD εφαρμόζεται στην επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη από οποιοδήποτε μέρος, τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όσον αφορά την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη, ο Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι εκτελών την επεξεργασία που ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Παράρτημα Α (Λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων) της παρούσας ΣΔΠ.
 • Περιορισμός σκοπού: Η SpinDeals App επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη μόνο σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες νόμιμες οδηγίες του Πελάτη, όπως περιγράφονται στην παρούσα ΣΔΠ, όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως άλλως συμφωνείται εγγράφως ("Επιτρεπόμενοι Σκοποί"). Τα μέρη συμφωνούν ότι η συμφωνία καθορίζει τις πλήρεις και τελικές οδηγίες του Πελάτη προς την SpinDeals App σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη, και η επεξεργασία εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών (εάν υπάρχει) απαιτεί προηγούμενη γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών.
 • Συμμόρφωση του πελάτη: Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι (i) έχει συμμορφωθεί και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη και οποιεσδήποτε εντολές επεξεργασίας που εκδίδει στην SpinDeals App και (ii) έχει παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει όλες τις ειδοποιήσεις και έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλες τις συναινέσεις και τα δικαιώματα που απαιτούνται βάσει των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων για την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη από την SpinDeals App για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συμφωνία. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Δεδομένων Πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης απέκτησε τα δεδομένα Πελάτη. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους (συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί προστασίας δεδομένων) που ισχύουν για τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται, αποστέλλεται ή διαχειρίζεται μέσω της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη λήψη συγκαταθέσεων (όπου απαιτείται) για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις πρακτικές ανάπτυξης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τη νομιμότητα των οδηγιών του Πελάτη: Ο Πελάτης θα διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη δεν θα οδηγήσει την εφαρμογή SpinDeals App σε παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή κανόνα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η SpinDeals App ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη εγγράφως, εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, εάν αντιληφθεί ή πιστεύει ότι οποιαδήποτε εντολή επεξεργασίας δεδομένων από τον Πελάτη παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή οποιαδήποτε εφαρμογή του ΓΚΠΔ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα νομικά σας δικαιώματα

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορεί να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: -

 1. Αίτηση πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως "αίτημα πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων"). Αυτό σας επιτρέπει να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 2. Αίτημα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
 3. Αίτηση διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), όταν ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όταν είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, οι οποίοι θα σας γνωστοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά τη στιγμή του αιτήματός σας.
 4. Αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον και υπάρχει κάτι στην κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για τον λόγο αυτό, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 5. Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
  2. Όταν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε.
  3. Όταν μας χρειάζεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  4. Έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να εξακριβώσουμε αν έχουμε υπερισχύοντες νόμιμους λόγους για τη χρήση τους.
 6. Αίτηση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά δώσατε τη συγκατάθεσή σας να τις χρησιμοποιήσουμε ή όταν χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας.
 7. Ανάκληση συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες.

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

 • Έχουμε εφαρμόσει τα αποδεκτά από τον κλάδο διοικητικά, φυσικά και τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών στα συστήματά μας. Διασφαλίζουμε ότι κάθε υπάλληλος, εργολάβος, εταιρεία, οργανισμός ή πωλητής που έχει πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες στα συστήματά μας υπόκειται σε νομικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις για τη διασφάλιση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.
 • Δεν χρησιμοποιούμε σάρωση ευπάθειας ή/και σάρωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές PCI.
 • Χρησιμοποιούμε τακτική σάρωση κακόβουλου λογισμικού.
 • Οι προσωπικές σας πληροφορίες βρίσκονται πίσω από ασφαλή συστήματα και είναι προσβάσιμες μόνο από έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά προνόμια πρόσβασης σε αυτά τα συστήματα και πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές και προσεκτικά. Επιπλέον, όλες οι πολύ ευαίσθητες/πιστωτικές πληροφορίες που διαθέτετε κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL).
 • Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα ασφαλείας κάθε φορά που ένας χρήστης εισέρχεται, υποβάλλει ή αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες του για να διατηρήσουμε την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μορφή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.
 • Η SpinDeals App απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας. Μια τέτοια πρόσβαση αποτελεί παραβίαση του νόμου και θα διερευνήσουμε πλήρως και θα ασκήσουμε δίωξη εναντίον οποιουδήποτε μέρους έχει αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες εντός των συστημάτων μας.

Πράξη Can-spam

Ο νόμος CAN-SPAM είναι ένας κανονισμός που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για το εμπορικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεσπίζει απαιτήσεις για τις εμπορικές ανακοινώσεις, προσφέρει στους παραλήπτες τη δυνατότητα να σταματήσουν να τους παραδίδονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορίζει αυστηρά πρόστιμα για παραβιάσεις.

Συγκεντρώνουμε το email σας για να είμαστε σε θέση να:

 • Αποστολή πληροφοριών, αντίδραση σε ερωτήσεις ή/και άλλα αιτήματα ή ερωτήσεις
 • Για να διατηρήσουμε τη συμμόρφωση με το CANSPAM, συναινούμε στα εξής:
 • Να μην χρησιμοποιείτε αναληθή ή παραπλανητικά θέματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Προσδιορίστε την έννοια ως διαφήμιση με κάποιο ρεαλιστικό τρόπο.
 • Συμπεριλάβετε τη φυσική διεύθυνση της έδρας ή της επιχείρησής μας.
 • Τιμήστε γρήγορα τα αιτήματα εξαίρεσης/διαγραφής.
 • Επιτρέψτε στους χρήστες να διαγραφούν χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε email.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να διαγραφείτε από τη λήψη μελλοντικών email, μπορείτε να μας στείλετε email στο χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή για κινητά spindealsapp.com και θα σας αφαιρέσουμε αμέσως από ΟΛΕΣ τις επικοινωνίες.

Περιορισμός της ευθύνης

 • Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, οπότε ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
 • Δεν προβαίνουμε σε καμία νομική δήλωση ότι ο ιστότοπος και η εφαρμογή για κινητά ή οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε τοποθεσίες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά από χώρες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους του εξωτερικού.

Αποζημίωση

 • Με την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε, να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την SpinDeals App και οποιονδήποτε από τους εργολάβους, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους συνεργάτες και τους εκχωρητές της από όλες τις υποχρεώσεις, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, τρίτων μερών που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου και της εφαρμογής για κινητά, τη χρήση των υπηρεσιών, την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων, τυχόν μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες ή δεδομένα που μας παρέχετε. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη να μας υπερασπιστείτε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αλλά πρέπει να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας σχετικά με οποιονδήποτε σχετικό διακανονισμό.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 • Αυτός ο ιστότοπος και η εφαρμογή για κινητά προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες όρους σε αντίθετη περίπτωση. Με το παρόν συμφωνείτε ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για κινητά, συναινείτε στη δικαιοδοσία και τον τόπο εκδίκασης των εν λόγω δικαστηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή, διαδικασία ή αξίωση που προκύπτει βάσει ή εξαιτίας των παρόντων όρων. Με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα σε δίκη με ενόρκους που προκύπτει από τους παρόντες όρους.

Αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές θα αναρτώνται στον ιστότοπο και την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα ενημερωμένο αντίγραφο της ειδοποίησης απορρήτου μας επικοινωνώντας μαζί μας.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα ατομικά σας δικαιώματα και τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Εφαρμογή SpinDeals 

Κυπριακή Δημοκρατία 

 

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 7 Οκτωβρίου 2021