Τμήματα του άρθρου

    Ποιες γλώσσες υποστηρίζονται;

    Η εφαρμογή υποστηρίζει αγγλικά, ελληνικά και ρωσικά. Προσαρμοσμένη για την τοπική αγορά, σχεδιάζουμε να προσθέσουμε περισσότερες γλώσσες το 2023 όταν η εφαρμογή επεκταθεί πέρα από τη γεωγραφία του νησιού.

    στο Γενικές ερωτήσεις