Όροι υπηρεσίας του προγράμματος θυγατρικών Spin Deals App

Συμφωνία

Με την εγγραφή σας ως συνεργάτης στο Πρόγραμμα συνεργατών της εφαρμογής Spin Deals ("Πρόγραμμα") συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι υπηρεσίας").

Εφαρμογή Spin Deals App διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά που αυξάνουν ή βελτιώνουν το τρέχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης του Προγράμματος μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του Λογαριασμού σας και την κατάπτωση όλων των εκκρεμών πληρωμών προμηθειών συνεργατών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Συνεργατών με δική σας ευθύνη.

Όροι λογαριασμού

  • Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα.
  • Πρέπει να ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνετε μέλος.
  • Πρέπει να είσαι άνθρωπος. Δεν επιτρέπονται λογαριασμοί που έχουν καταχωρηθεί με "bots" ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους.
  • Πρέπει να δώσετε το νόμιμο ονοματεπώνυμό σας, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.
  • Η σύνδεσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο - δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση μίας σύνδεσης από πολλά άτομα.
  • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Εφαρμογή Spin Deals App δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία από τη μη συμμόρφωσή σας με αυτή την υποχρέωση ασφαλείας.
  • Είστε υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται και τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό σας.
  • Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών για να κερδίσετε χρήματα από μόνοι σας. Εφαρμογή Spin Deals App λογαριασμούς προϊόντων.

Σύνδεσμοι/γραφικά στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες

Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα σας δοθεί ένας μοναδικός Κωδικός Συνεργάτη. Επιτρέπεται να τοποθετήσετε συνδέσμους, banners ή άλλα γραφικά που σας παρέχουμε με τον Κωδικό Συνεργάτη σας στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες. Θα σας παρέχουμε οδηγίες, στυλ συνδέσμων και γραφικά για να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις προς Εφαρμογή Spin Deals App. Μπορούμε να αλλάξουμε τον σχεδιασμό του έργου τέχνης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε τις διαστάσεις των εικόνων χωρίς κατάλληλη ειδοποίηση.

Για να επιτρέψουμε την ακριβή παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συγκέντρωση αμοιβών παραπομπής, θα σας παρέχουμε ειδικές μορφές συνδέσμων που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλους τους συνδέσμους μεταξύ του ιστοτόπου σας και της ιστοσελίδας μας. Εφαρμογή Spin Deals App. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε σύνδεσμος μεταξύ του ιστότοπού σας και του Εφαρμογή Spin Deals App χρησιμοποιεί σωστά τέτοιες ειδικές μορφές συνδέσμων. Σύνδεσμοι προς το Εφαρμογή Spin Deals App που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και οι οποίοι χρησιμοποιούν κατάλληλα τέτοιες ειδικές μορφές συνδέσμων αναφέρονται ως "Ειδικοί Σύνδεσμοι". Θα κερδίζετε αμοιβές παραπομπής μόνο σε σχέση με τις πωλήσεις σε ένα Εφαρμογή Spin Deals App δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε αποτυχία από εσάς ή κάποιον που παραπέμπετε να χρησιμοποιήσει τους Ειδικούς Συνδέσμους ή να πληκτρολογήσει εσφαλμένα τον Κωδικό Συνεργάτη σας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού που η αποτυχία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μείωση των ποσών που θα σας καταβάλλονταν διαφορετικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Οι σύνδεσμοι θυγατρικών πρέπει να παραπέμπουν στη σελίδα του προϊόντος που προωθείται.

Αμοιβές/προμήθειες παραπομπής και πληρωμή

Για να είναι επιλέξιμη μια πώληση Προϊόντος για να κερδίσει αμοιβή παραπομπής, ο πελάτης πρέπει να κάνει κλικ μέσω ενός ειδικού συνδέσμου από τον ιστότοπό σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλες επικοινωνίες για να https://www.spindealsapp.com και να ολοκληρώσετε μια παραγγελία για ένα προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας.

Θα πληρώνουμε προμήθειες μόνο για συνδέσμους που παρακολουθούνται και αναφέρονται αυτόματα από τα συστήματά μας. Δεν θα πληρώνουμε προμήθειες αν κάποιος λέει ότι αγόρασε ή αν κάποιος λέει ότι εισήγαγε έναν κωδικό παραπομπής, αν αυτός δεν παρακολουθείται από το σύστημά μας. Μπορούμε να πληρώνουμε προμήθειες μόνο για επιχειρήσεις που δημιουργούνται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ειδικών συνδέσμων που παρακολουθούνται αυτόματα από τα συστήματά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις προμήθειες που αποκτήθηκαν μέσω δόλιων, παράνομων ή υπερβολικά επιθετικών, αμφισβητήσιμων μεθόδων πωλήσεων ή μάρκετινγκ.

Οι πληρωμές αρχίζουν μόνο όταν έχετε κερδίσει περισσότερα από $20 σε εισόδημα από θυγατρικές εταιρείες. Αν ο λογαριασμός σας δεν ξεπεράσει ποτέ το $20 όριο, οι προμήθειές σας δεν θα πραγματοποιηθούν ή δεν θα καταβληθούν. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την πληρωμή λογαριασμών που έχουν ξεπεράσει το $20 όριο.

Αναγνωρίζοντας τον εαυτό σας ως συνεργάτη της εφαρμογής Spin Deals App

Δεν μπορείτε να εκδώσετε κανένα δελτίο Τύπου σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα- μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να παραποιείτε ή να εξωραΐζετε με οποιονδήποτε τρόπο τη σχέση μεταξύ εμάς και εσάς, να λέτε ότι αναπτύσσετε τα προϊόντα μας, να λέτε ότι είστε μέλος της Εφαρμογή Spin Deals App ή να εκφράζουμε ή να υπονοούμε οποιαδήποτε σχέση ή υπαγωγή μεταξύ εμάς και εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης ή υπονοούμενης υποστήριξης, χορηγίας, υποστήριξης ή συνεισφοράς χρημάτων σε οποιαδήποτε φιλανθρωπική οργάνωση ή άλλο σκοπό).

Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα μέσω των συνδέσμων θυγατρικών σας για δική σας χρήση. Τέτοιες αγορές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) την παρακράτηση των αμοιβών παραπομπής και/ή την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Εφόσον οι τρέχουσες θυγατρικές σας κερδίζουν πάνω από $20, θα πληρώνεστε κάθε μήνα. Εάν δεν έχετε κερδίσει $20 από την τελευταία σας πληρωμή, θα σας πληρώσουμε τον επόμενο μήνα αφού περάσετε το όριο.

Ορισμός πελάτη

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω αυτού του Προγράμματος θα θεωρούνται πελάτες μας. Κατά συνέπεια, όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λειτουργίας μας σχετικά με τις παραγγελίες πελατών, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις προϊόντων θα ισχύουν για αυτούς τους πελάτες. Μπορούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας μας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, θα καθορίζουμε τις τιμές που θα χρεώνονται για τα προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος σύμφωνα με τις δικές μας πολιτικές τιμολόγησης. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Επειδή οι αλλαγές στις τιμές ενδέχεται να επηρεάσουν τα Προϊόντα που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπό σας, δεν θα πρέπει να εμφανίζετε τιμές προϊόντων στον ιστότοπό σας. Θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρουσιάσουμε ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή την τιμή οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι ευθύνες σας

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού σας και για όλα τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για:

- Την τεχνική λειτουργία του χώρου σας και όλου του σχετικού εξοπλισμού
- Διασφαλίζετε ότι η προβολή των Ειδικών Συνδέσμων στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν περιορισμών ή απαιτήσεων που σας θέτει ένα τρίτο μέρος που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας).
- Την ακρίβεια, την αλήθεια και την καταλληλότητα του υλικού που αναρτάται στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, όλου του υλικού που σχετίζεται με το προϊόν και οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιλαμβάνετε σε Ειδικούς συνδέσμους ή συσχετίζετε με αυτούς).
- Διασφάλιση ότι το υλικό που αναρτάται στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων).
- Διασφάλιση ότι το υλικό που αναρτάται στον ιστότοπό σας δεν είναι συκοφαντικό ή άλλως παράνομο
- Διασφάλιση ότι ο ιστότοπός σας γνωστοποιεί με ακρίβεια και επάρκεια, είτε μέσω μιας πολιτικής απορρήτου είτε με άλλο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και γνωστοποιείτε τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του γεγονότος ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) μπορούν να παρέχουν περιεχόμενο ή/και διαφημίσεις και να συλλέγουν πληροφορίες απευθείας από τους επισκέπτες και μπορούν να τοποθετούν ή να αναγνωρίζουν cookies στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών.

Συμμόρφωση με τους νόμους

Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι όσο είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, διατάγματα, κανόνες, κανονισμούς, διαταγές, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις ή άλλες απαιτήσεις οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής που έχει δικαιοδοσία πάνω σας, είτε οι νόμοι αυτοί κ.λπ. ισχύουν τώρα είτε τίθενται αργότερα σε ισχύ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα. Χωρίς περιορισμό της παραπάνω υποχρέωσης, συμφωνείτε ότι ως προϋπόθεση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους (ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή άλλους) που διέπουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του νόμου CAN-SPAM του 2003 και όλων των άλλων νόμων κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Διάρκεια της συμφωνίας και του προγράμματος

Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα αρχίσει με την αποδοχή της αίτησής σας για το Πρόγραμμα από εμάς και θα λήξει όταν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη. Είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας. Με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα παύσετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον ιστότοπό σας όλους τους συνδέσμους προς https://www.spindealsapp.com, καθώς και όλα τα εμπορικά μας σήματα, εμπορικά διακριτικά και λογότυπα, καθώς και όλο το άλλο υλικό που σας παρέχεται από εμάς ή εκ μέρους μας σύμφωνα με το παρόν ή σε σχέση με το Πρόγραμμα. Εφαρμογή Spin Deals App διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Με τον τερματισμό του προγράμματος, Εφαρμογή Spin Deals App θα καταβάλει τυχόν ανεξόφλητα κέρδη που έχουν συσσωρευτεί πάνω από $20.

Τερματισμός

Εφαρμογή Spin Deals App, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη Εφαρμογή Spin Deals App υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω διακοπή της υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού σας ή της πρόσβασής σας στο λογαριασμό σας, καθώς και την κατάπτωση και παραίτηση από όλες τις πιθανές ή προς καταβολή προμήθειες στο λογαριασμό σας, εάν αυτές αποκτήθηκαν μέσω δόλιων, παράνομων ή υπερβολικά επιθετικών, αμφισβητούμενων μεθόδων πωλήσεων ή μάρκετινγκ. Εφαρμογή Spin Deals App διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Σχέση των μερών

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εταιρική σχέση, κοινοπραξία, πρακτορείο, franchise, αντιπρόσωπο πωλήσεων ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών. Δεν θα έχετε καμία αρμοδιότητα να κάνετε ή να αποδέχεστε οποιεσδήποτε προσφορές ή δηλώσεις εκ μέρους μας. Δεν θα προβείτε σε καμία δήλωση, είτε στον ιστότοπό σας είτε με άλλο τρόπο, η οποία εύλογα θα έρχονταν σε αντίθεση με οτιδήποτε στην παρούσα ενότητα.

Περιορισμοί ευθύνης

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες (ή οποιαδήποτε απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Περαιτέρω, η συνολική ευθύνη μας που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία και το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει το σύνολο των αμοιβών παραπομπής που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση σε σχέση με το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε προϊόντα πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης, ή οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων που προκύπτουν από την πορεία εκτέλεσης, συναλλαγών ή εμπορικής χρήσης). Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του Εφαρμογή Spin Deals App θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

Ανεξάρτητη έρευνα

ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΆΝΕΣΤΕ ΌΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ (ΆΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ) ΝΑ ΖΗΤΉΣΟΥΜΕ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΏΝ ΜΕ ΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ Ή ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΜΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΟΙ Ή ΑΝΤΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΌ ΣΑΣ. ΈΧΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΣΊΖΕΣΤΕ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΉΛΩΣΗ, ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΙΑΒΕΒΑΊΩΣΗ ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ.

Διαιτησία

Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πραγματικής ή υποτιθέμενης παραβίασης αυτής), οποιωνδήποτε συναλλαγών ή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ή της σχέσης σας με εμάς ή με οποιονδήποτε από τους συνεργάτες μας θα υποβάλλεται σε εμπιστευτική διαιτησία, εκτός από το γεγονός ότι, στο βαθμό που έχετε παραβιάσει ή απειλήσει να παραβιάσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μπορούμε να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα ή άλλα κατάλληλα μέτρα σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο (και συναινείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής στα εν λόγω δικαστήρια) ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Η διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα διεξάγεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική και μπορεί να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, καμία διαιτησία βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα συνδέεται με διαιτησία στην οποία συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο μέρος που υπόκειται στην παρούσα συμφωνία, είτε μέσω διαδικασίας ομαδικής διαιτησίας είτε με άλλο τρόπο.

Διάφορα

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς αναφορά στους κανόνες που διέπουν την επιλογή των νόμων. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία, εκ του νόμου ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Με την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και τους αντίστοιχους διαδόχους και μεταβιβαστές τους, θα είναι επωφελής και θα είναι εκτελεστή έναντι των μερών και των αντίστοιχων διαδόχων και μεταβιβαστών τους. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε την αυστηρή εκπλήρωση από μέρους σας οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να επιβάλουμε στη συνέχεια την εν λόγω διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας.

Η αποτυχία της Εφαρμογή Spin Deals App για την άσκηση ή την επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και Εφαρμογή Spin Deals App και διέπει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και Εφαρμογή Spin Deals App (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).